Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

onsdag 9 mars 2011

Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Ska man kunna förvänta sig värdighet även som äldre och boende på ett särskilt boende? Om kommunen ändrar sin verksamhet inom äldreomsorgen ska då den äldre då bara "tacka och ta emot"? När nu regeringen inför en värdighetsgaranti för alla äldre så bör ju också Laxå kommun arbeta med denna fråga - och helst bör kommunen införa denna typ av värdighetsgaranti.

Kan den äldre förvänta sig att få komma ut i friska luften regelbundet? Hur länge ska det vara mellan måltider? Hur ska personal se på det rum där den äldre bor - som den äldres bostad eller som ett allmänt boende? Det är många frågor som handlar om värdighet - men alla frågor centrerar runt det att den äldre inte ska ses som "mindre värd".
Vi kristdemokrater tycker att Laxå kommun ska införa en värdighetsgaranti i kommun. Just därför har jag ställt nedan interpellation till Annette Gustafsson, ordförande i Social- och Omsorgsnämnden i Laxå kommun.

/Bo Rudolfsson
 Kristdemokraterna

Söker Laxå kommun medel för att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen?

Regeringen har fattat beslut om nya medel för att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantin är en beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen.
Här kan exempelvis skrivas hur ofta möjlighet till utevistelse finns och om matlagning kan ske i hemmet. Regeringen satsar ca 100 miljoner kronor per år från till och med 2011 till år 2014, dvs. totalt ca 400 miljoner kronor.


Alliansregeringen har från och med årsskiftet infört en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Parallellt med införandet av den nationella värdegrunden har regeringen nu fattat beslut om stöd till de kommuner som inför så kallade lokala värdighetsgarantier. Medlen ska kommunerna använda för att konkretisera vad som ska ingå i respektive kommuns värdighetsgaranti. Medlen är prestationsbaserade, dvs. det krävs en aktiv handling från kommunerna för att få ta del av medlen.

Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att stödja såväl kommuner som enskilda utförare i att ta fram ett underlag eller en vägledning om hur lokala värdighetsgarantier kan se ut. En lokal värdighetsgaranti bör sedan innehålla ett förtydligande och en konkretisering av hur kommunen arbetar med nationella krav. Det konkreta innehållet, själva utfästelserna, i en värdighetsgaranti för äldreomsorgen ska beslutas av varje kommun, som har ansvaret för utförande av omsorgen och vården av äldre. Verksamhet kan även utföras i samarbete med frivilligorganisationer.

Mina frågor till ordföranden i Social- och Omsorgsnämnden Annette Gustafsson utifrån ovan är
  • Ser du ett behov att någon form av lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen finns i Laxå kommun?
  • Kommer Laxå kommun att söka medel för att införa lokala värdighetsgarantier?
  • När tror du att en lokal värdighetsgaranti kan införas i Laxå kommun?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar